PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nattevandring på Frekhaug

Kjære føresette og andre frivillige!

Vi vil alle at barn og ungdom i Meland skal veksa opp i eit trygt og godt miljø. Foreldre, politi og andre som jobbar tett på ungdomsmiljøet  har tatt til orde for at det bør vera  nattevandrarar tilstades i Frekhaug området i helgene: trygge ansvarlege vaksne som er tilstades på kveld der ungdom ferdast og oppheld seg bidreg til eit betre miljø for alle.

Vi ønskjer å få til nattevandring i Frekhaug området kvar fredag frå klokka 20.00 – 24.00.

Vi har valt fredag og dette klokkeslettet fordi  Ungdomsklubben på Frekhaug er open kvar fredag  kl.18 – 22.30

Om vi får nok frivillige vil vi starte fredag 29.september. Det skal alltid vera minst tre som går saman. Målet er å rekruttere nok frivillige til at ingen går meir enn ein eller to fredagar i haust. Alle nattevandarar må ha ein samtale med frivilligsentralen eller ungdomskonsulenten og signere ei taushetserklæring før dei kan gå.

Dei som melder seg som nattevandrar blir invitert til informasjonsmøte med bl.a. UNG Meland, Meland Frivilligsentral, Raude Kors og politi slik at alle får den bakgrunnsinformasjonen dei har behov for og føler seg trygge på rolla si. Dei får og ei informasjonspakke med reglar for nattevandring og kart.

Vi treng frivillige som ønskjer å engasjera seg i ungdommens oppvekstmiljø. Vil du vil vera med som nattevandrar– ta kontakt med oss:

Frivilligsentralen:
Telefon: 56 17 10 66/409 06 548
e-post: frivilligsentralen@meland.kommune.no
Facebook: send ei melding med namn, tel.nr og e-post til Meland frivilligsentral si Facebookside

Kultur- og ungdomskonsulent:

Telefon: 56171065/40 90 65 47

E-post: ane.bysheim @meland.kommune.no  

Facebook: send ei melding med namn, tel.nr. og e-post på  UNG Meland si Facebookside

Ganglaje

Ganglaje startar opp med haust turar onsdag 16.august. Programmet er lagt ut i resepsjonen på Meland Rådhus.

Du finn det også her (klikk på ordet her).

Møte mellom unge mennesker!

Er DU ein engasjert ungdom som har lyst å bidra til at unge flyktningar som blir busett i Meland skal få det bra her i kommunen og samstundes lære meir om andre kulturar, få nye vener og gjera kjekke ting i lag?

Frivilligsentralen søkjer ungdommar som ønskjer å gjera noko konkret saman med unge flyktningar som blir busett i Meland kommune.

Med oss har vi ein fin gjeng på Nordhordland folkehøgskule som gjennom valfaget RE:ACT inviterer til aktivitetar og har lokale - Kvar mandag møtes ungdommar på Nordhordland folkehøgskule og gjer kjekke ting i lag - pratar, lagar mat, spelar fotball (dei som vil), spelar spel, ser film, juleverkstad og mykje meir.

Har DU lyst å vera med? Ta kontakt med Frivilligsentralen:

e-post: frivilligsentralen@meland.kommune.no
Telefon: 56 17 10 66

Har du lyst å vera frivillig?

Vi har mange kjekke aktivitetar som treng fleire frivillige:

Besøksven 
Flyktningefadder
Språkkafe
Møte mellom unge mennesker


Er det noko du har lyst å starte opp.......
Lurer du på om det fins aktivitetar i Meland som du har lyst å delta i........

Eller lurer du på noko anna.....

Send inn skjemaet under så tek frivilligsentralen kontakt med deg med meir informasjon om dei ulike aktivitetane.