PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strandryddedagen 2018

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad der fleire tusen frivillige rydder sine lokale strender  langs kysten.

Vi inviterer deg til å vera med å rydda Meland sine strender!

Velkommen til  strandryddedagen lørdag 5.mai 2018!

Om de ikkje har anledning til å hente boss sekkar og hanskar laurdag 5.mai på Frekhaug, kan de hente utstyr på Frivilligsentralen  kvardagar mellom klokka 09 og 15.

Laurdag 5.mai - Praktisk informasjon:
Klokka 10 og utover - Registrering, henting av boss sekkar og hanskar på Rådhuset.
Det er viktig at vi registrerer kvar det blir plukka boss. Dette kan de gjere sjølv på NGIR sine nettsider:  https://www.nordhordlandskart.no/strand


Om de ikkje har anledning eller synes det er vanskeleg hjelper vi sjølvsagt til med det.

Om nokon ønskjer å plukke boss på strender som er vanskeleg tilgjengeleg til fots – er det fint om de melder frå til Frivilligsentralen: frivilligsentralen@meland.kommune.no  eller at de møter opp på Rådhuset klokka ti. Litlebergen båtforening sørger for båtskyss til og frå. Husk då å ta med redningsvest – vi har nokon til låns om de treng det.

Kontainarar til marint avfall er plassert slik:

* Parkeringsplass mellom Rådhuset og brannstasjonen

* I enden av fotballbana utanfor gjerdet ved Rossland skule.

Bosset skal registrerast før det går i kontainarane – det kan vi gjere når de kjem inn, eller de kan registrere det på NGIR sine sider (sjå link over).

Når de kjem inn med bosset er det kaffi og noko å bita i på kantina på Rådhuset – kanskje blir det ein premie til ein heldig bossplukkar!

Meir informasjon vil bli lagt ut her etter kvart.

BLI MED og rydd Meland sine strender til sommaren!

Internasjonal kulturkveld

 

Nordgardsløa tysdag 10.april klokka 18 - 20.

Les meir om Internasjonal kulturkveld - klikk på det språket du vil lese informasjonen på: norsk, tigrinja, arabisk , polsk, rumensk og russisk

Ganglaje

Turane til våren startar opp onsdag 14.mars.
Programmet for vår 2018 ligg i resepsjonen på Meland Rådhus.

Du finn det også HER (klikk på ordet HER).

Nattevandring på Frekhaug

Kvar fredag kveld er det nattevandrarar ute og går i Frekhaug området. Vi treng fleire trygge vaksne som kan vera med. Les meir HER

Idrettstipend

Nytt av 2018 er at kommunen har etablert eit idrettstipend. Dette skal gå til personar innan idretten i Meland, eller med bakgrunn og tilknytning til denne. Stipendet vert delt ut etter søknad, med tildelingssum opp til kr. 30 000.

Ein kan søkje til mellom anna eigenutvikling, kompetanseauking, kostnader ved reise og utstyr, eller utvikling av aktivitetar.

Sjå link til kommuneside for meir informasjon.

http://www.meland.kommune.no/idrettsstipend-for-meland-kommune-frist-1-3.6082930-298720.html

Inkluderingskontaktar i Meland

I Meland har mange organisasjonar ein eller fleire inkluderingskontaktar.

Ein inkluderingskontakt er din kontakt inn i frivillige organisasjonar i Meland - har du eller barnet ditt nedsett funksjonsevne, er du innflyttar eller treng du å bli introdusert og vist rundt fordi alt er nytt og ukjent - ta kontakt med inkluderingskontakten.

 

For meir informasjon, gå inn på "Inkluderingskontaktar i Meland" i menyen til venstre. 

 

Har du lyst å vera frivillig?

Vi har mange kjekke aktivitetar som treng fleire frivillige:

Leksehjelp på lekseverkstad
Besøksven 
Flyktningefadder
Språkkafe
Nattevandring


Er det noko du har lyst å starte opp.......
Lurer du på om det fins aktivitetar i Meland som du har lyst å delta i........

Eller lurer du på noko anna.....

Send inn skjemaet under så tek frivilligsentralen kontakt med deg med meir informasjon om dei ulike aktivitetane.