PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkluderingskontaktar

Idrettsrådet, Meland Frivilligsentral og tenesteområde kultur startar no eit felles prosjekt for å få alle klubbar i idrettslaga, grendalag, musikkkorps, ungdomsorganisasjonar og alle andre frivillige lag og organisasjoner i Meland til å peike ut ein eller fleire inkluderingskontaktar i sin organisasjon.

Ein inkluderingskontakt er ein «grei person med telefon» som kan kontaktast av barn, unge eller foreldre som treng litt hjelp til å finna fram i lag og organisasjonar. Grunnen til dette kan væra handikap, psykiske utfordringar, at ein ikkje er kjend med korleis det frivillige arbeidet føregår, eller det kan være fordi alt er nytt og ein treng ei tryggheit i å blir vist rundt og introdusert.

Kva gjer ein inkluderingskontakt?

  • Kontaktperson: svara på henvendelsar frå dei som ønskjerinformasjon om aktiviteten.
  • Møta og visa rundt: ta i mot, vise fasilitetar og introdusere vedkomande til i klubben og vise dei rundt første gong dei kjem.
  • Introdusera: sørgje for kontakt mellom personar (ellerpårørande/ tenester) og den rette personen/trenaren i din organisasjon – og gjerne til andre slik at ein kjenner nokon.
  • Komme med idear: gjerne bringe idear til styret som gjerdet lettare for dei som ikkje er med å bli med, og for dei somer nye å trivast og føle seg velkommen.

Vi ønskjer å gje påfyll til internt arbeid i klubbane om korleis ein skal ta imot nye medlemmer og få dei til å føla seg velkommen og inkludert frå første stund. Vi vil belyse kor viktig dette arbeidet er og vise at vi set pris på dei som jobbar med dette. Her i Nordhordland er mange av dei sosiale møteplassane i dei frivillig laga og organisasjonane, og derfor er det ekstra viktig å arbeide for å få nye grupper med på laget. Slik lager vi eit samfunn for og med alle.

Registrering og påmelding

Du kan melde deg via denne linken på eit enkelt skjema som tek 1 minutt å fylle ut:
https://goo.gl/forms/WTpIPhwsL9VNLBSm1

Du kan også melde frå på e-post: frivilligsentralen@meland.kommune.no

For meir informasjon om inkluderingskontakt sjå: www.meland.kommune.no 

Prosjektet blir støtta av Sparebanken Vest

Ganglaje

Ganglaje startar opp med haust turar onsdag 16.august. Programmet er lagt ut i resepsjonen på Meland Rådhus.

Du finn det også her (klikk på ordet her).

Møte mellom unge mennesker!

Er DU ein engasjert ungdom som har lyst å bidra til at unge flyktningar som blir busett i Meland skal få det bra her i kommunen og samstundes lære meir om andre kulturar, få nye vener og gjera kjekke ting i lag?

Frivilligsentralen søkjer ungdommar som ønskjer å gjera noko konkret saman med unge flyktningar som blir busett i Meland kommune.

Med oss har vi ein fin gjeng på Nordhordland folkehøgskule som gjennom valfaget RE:ACT inviterer til aktivitetar og har lokale - Kvar mandag møtes ungdommar på Nordhordland folkehøgskule og gjer kjekke ting i lag - pratar, lagar mat, spelar fotball (dei som vil), spelar spel, ser film, juleverkstad og mykje meir.

Har DU lyst å vera med? Ta kontakt med Frivilligsentralen:

e-post: frivilligsentralen@meland.kommune.no
Telefon: 56 17 10 66

Har du lyst å vera frivillig?

Vi har mange kjekke aktivitetar som treng fleire frivillige:

Besøksven 
Flyktningefadder
Språkkafe
Møte mellom unge mennesker


Er det noko du har lyst å starte opp.......
Lurer du på om det fins aktivitetar i Meland som du har lyst å delta i........

Eller lurer du på noko anna.....

Send inn skjemaet under så tek frivilligsentralen kontakt med deg med meir informasjon om dei ulike aktivitetane.