LOGG INN

Lag og organisasjonar i Meland

Denne sida vil heile tida bli oppdatert når me får inn informasjon frå dykk.

Det er organisasjonar som ikkje er med her - me håpar at dei som ikkje finn sin organisasjon i oversikten, gjev oss ei tilbakemelding, slik at dei kan komme med på lista.

Organisasjonane er ført opp alfabetisk. På sikt kjem me også til å dele dei inn i ulike interesseområder.

Ein slik oversikt er nyttig for dei som ønskjer å delta i ein av aktivitetane – her får dei ein enkel oversikt og kontaktinformasjon.

Tusen takk til alle som har sendt informasjon om sin organisasjon. Meland kommune har eit rikt og levande organisasjonsliv.

 

 

Navn:

Aktivitet:

Kontakt:

Austbæsa 

HesteskokasterklubbEin klubb for mannlege fastbuande på Flatøy – over 30 år. Driver med hestesko- kasting. Deltar rundt omkring i Norge.

Kjell B. Osland

Tlf.: 977 01 328

kos123@online.no

Austebygda Fritidspark 

 

Morten Røstad

Beitingen Grendalag

 Velforeningsarbeid

Leiar: Per Christian Vie
e-post: beitingen.grendalag@gmail.com

Besøkstenesta i Meland

Vil du være besøksvenn: Å gå tur, lese høgt, besøke eller være med på ein aktivitet saman med nokon. Det er mange ting i kvardagen som er kjekt å gjere saman med nokon. 

Meland Frivilligsentral

Tlf. 56 17 10 66

e-post: besokstjenesten@nhrk.no

Besøkstjenesten blir arrangert av:
Nordhordland Røde Kors, Kyrkja i Meland og Meland Frivilligsentral

B-tween 

                

                    

 

 Leiar: Mariann Urdal Henanger
mariann@norkirken-nh.no

CISV Nordhordland

 

Leiar: Hilde Bognøy Kleivdal.

nordhordland.hl@no.cisv.org

Dalemarka Velforening

Velforeningsarbeid

Christer Martinsen, Dalemarka 95.

Tlf.: 975 10 355

christer.martinsen@hotmail.com

Elvavegen Vel

 Velforeningsarbeid

 

Flatøy Bygdelag 

 

Flatøy Rock

 Musikk, festival

Vegard Flatøy
vegard@overhaus.no

Fløksand Grendalag

Velforeningsarbeid

Birgit Haugen Pihl

Tlf.: 56 17 88 74

post@floksand.no

Frekhaug Indremisjon

 Religiøs organisasjon

Forsamlingsleiar: Arnfinn Norheim

frekhaug.indremisjon@gmail.com

Heimeside:

www.frekhaugindremisjon.no

Frekhaugmarka Vel

Velforeningsarbed

Mabel Johansen

Galtenesvegen 42

Tlf. 911 32 109

mabelj@online.no

Facebook:

www.frekhaugmarkavel.com

Frekhaug Volleyball klubb

 

Leiar: Rune Glomnes

 

Felix Vokalis

Gospelkor for vaksne 

Jannicke Wisløff Åsebø Tel 40228694

Gudstjenestelag

Medhjelpaarar til ulike oppgåver i gudstjenesta


Telefon til kyrkjekontoret: 56 17 14 80

E-post: post@melandkyrkja.no Heiane Vel

 Velforeningsarbeid

Morten Røstad

HLF Nordhordland

 

Leiar: Rune Eikeland

Holmemarka Velforening

Velforeningsarbeid

Styreleiar: Ann-Magritt Manger

Tlf.: 952 17 205

Holmemarka.velforening@hotmail.com

Holsbergstien Velforening

 

 

Holsnøy Kystlag

Bevaring av kystkultur

Jegvan Kaarbø

Tlf: 911 48 103

Holsnøy, 5917 Rossland

Human-etisk forbund Nordhordland

 

 

Husebøkrinsen Bygdelag

 

Leiar: Kåre Skjelanger

Husebø Søndagsskule

 

Leiar: Olaug S. Bratshaug

Husgrupper

Livsnært kristent fellesskap  med tid til felles bible-studium, bønn, samtale og plass for vanlege menneske. 

Telefon til kyrkjekontoret: 56 17 14 80

E-post: post@melandkyrkja.no 


Huskirken Nordhordland

Menighet. Dekkar Meland og andre kommunar i Nordhordland

Rune Litleskare
rune@huskirken.no

Heimeside:
www.huskirken.no

IL Kvernbit

Fotball, Volleyball, Amerikansk fotball, ski, trim, orientering, klatring

Dagleg leiar: Trond Egil Soltvedt

Fosseskarvegen 6.

Tlf.: 56 17 55 50 / 918 10 601

trond.egil@kvernbit.no
leder@kvernbit.no

Heimeside:
http://www.kverbit.no/
Jonsokgrenda Vel
Velforeningsarbeid

Leiar: Arild Folkedal

Tlf.: 915 40 009
arild@nwp.as

John Henanger
john@henanger.net

Kongebarna

 

Leiar: Mariann Urdal Henanger
mariann@norkirken-nh.no

Kreftforeningen i Nordhordland

Temakafe for kreftpasientar og pårørande.
Tid: første torsdag kvar månad.
Stad: Knarvik Seniorsenter.
Gruppetrening for pasientar i forkant av temakafe. Påmelding til kommunal fysioterapeut eller til e-post: jorunn.skaar@lindas.kommune.no  

 Kontakt:

susanne.fagerbakke@kreftforeningen.no  

gretelangoy@yahoo.no   

Kystsogedagane i Meland

Arrangerer årlege Kystsogedagar på Holme, siste helga i august.

Konsertar, marknad, utstillingar, kafe, aktivitetar for barn m.m

Åge Skjelvik

Tlf.: 976 86 875

aage.skjelvik@online.no

 

Sjå Ungdomslaget Von.

Kårbøvågen bygdelag

Arrangør av Kårbødagen kvar vår. Fokus på å skape vekst og trivsel i eiga bygd. Medlem av liv og lyst prosjekt som frigjer kommunale midlar til utvikling i bygda.

Leiar: Oddveig  Kårbø

Tlf.: 907 42 515

 

Larm toraderklubb

Vi er ein gjeng musikantar i Larm toraderklubb. Flest toradere men også ein på trekkspel. Øver i Knarvik kvar torsdag. Mulig å gå opplæring på torader.

Cecilie Brandt

Tlf. 986 92 095

 

Gruppeside på Facebook.

Levande Lys

Barnekor for aldergruppa 4-10 år.

 

Heimeside:
http://www.frekhaugindremisjon.no/

LHL Meland

Interesseorganisasjon for hjerte og lungesjuke.

Har faste møter den første onsdagen kvar månad. Basar, julemiddag.

Astrid Anne Fjeldstad

Tlf.: 958 23 306

lhl.meland@lhl.no  
 

Litlebergen Båtforening

 Båtforening

 Ingvald Bastesen

Lonerenen Velforening

 Velforeningsarbeid

Leiar:
Kåre Øvrehus

e-post: kare.ovrehus@gmail.com    

Løvegjengen

Løvegjengen Meland kyrkje. Søndagsskule under gudstenesta.

Aslaug Cecilie Sæle Miljeteig Tel: 90706146

Heimeside:
www.melandkyrkja.no

Markaveien Vellag

 Velforeningsarbeid

Leiar:
Egil Hestnes

Meieriklubben

Ungdomsklubb med kristent verdigrunnlag, spill, prate, kiosk, fotball og volleyball

Leiar: Børre Hansen

Tlf.: 955 24 790

Meland Golfklubb

Golf, golfbane

Dagleg leiar: Rune Mjøs

Tlf.: 907 94 703
rune@melandgolf.no

Innspel til klubben:
post@melandgolf.no

Heimeside:
www.melandgolf.no

Meland Helselag

Eldresenteret:


Tirsdagar kl.11: Trim, bingo, opplesing, varm mat, kaffi og kaker. Ein gong i månaden – kåseri eller musikk.

Frisørtilbod for pensjonistar kvar onsdag.

Fotpleie.

Siste torsdag kvar månad kl.18-22: Kulturinnslag, servering, bingo, svingom til trekkspel og gitarmusikk.

 

Småbarnstreff kvar torsdag kl.11-13.

 

Symjing/Basseng: Kvar laurdag kl.09.30-10.30 Nordhordland Folkehøgskule. For alle vaksne medlemmer.

Leiar: Olaug Tveit

Tlf.: 468 18 244

olautvei@online.no

 

Eldresenteret: Klar Mongstad

Tlf. 416 91696 / 56 17 91 41

 

Frisørtilbod: Anne Bergum Molvik

Tlf.: 976 01 630

Fotpleie: Margrethe Hellestvedt

Tlf.: 56 17 73 11 / 917 45 181

 

Siste torsdag kvar månad: Johannes H. Fosse

Tlf.: 56 17 81 38 / 909 94 416

johshfosse@yahoo.no

 

Småbarnstreff:

 

 

Symjing: Inglaug Remme

Tlf.: 926 80 546

 Meland Idrettsråd

 

 Bjørn Tore Hesjedal

 Meland Kyrkjeutval

Eit utval som jobbar fram mot ei ny kyrkje i Meland kommune

Kjersti Mestad tlf: 95855028 

Meland Motorsportklubb

Motorcross. Barn og ungdom

Morten Austegard

mortenaustegaard@hotmail.com

 

Gruppe på facebook.

Meland Musikklag

Janitsjarkorps

Monica-Else Vikan

Heimeside:
http://www.meland-musikklag.no/

Meland Pensjonistkor

Meland Pensjonistkor har øving annakvar tirsdag kl.1330-1430 på Eldresenteret på Frekhaug.

Dirigent: Gunnar Furubotten

Magne Rifsgård

Tlf.: 909 33 772

 Gunnar Furubotten

Tlf.: 917 36 277

Meland Revmatikerlag

Meland Revmatikerlag skal tilby aktiviteter som skal bidra til økt livskvalitet for personer med revmatiske lidingar og deira næraste.

Laget arrangerer teater- og konsert turar for medlemene. Dette vert planlagt og kunngjort på møta og på nettsida vår.

Laget møtes omlag 9 gonger i året, tysdagar på Meland Eldresenter. Dato finnast på våre internettsider. Familiemedlemer og vener er også hjarteleg velkomne.

Laget arrangerer kurs, gje oss eit tips på meland.ho@revmatiker.org - også om du ikkje er medlem.

Laget ønskjer nye medlemer velkomne.

Lokallagsleiar: Anne Britt Skår Hopland
Mobil: 988 92 554
e-post: meland.ho@revmatiker.org

Nettside:
http://www.revmatiker.no/lag/hordaland/lag-foreninger-og-grupper/meland

 

meland.ho@revmatiker.org

Meland ride og kjøre klubb

 

Leiar: Silje Bratland

kaarboehestesenter@yahoo.no  

Meland Seniordans

Seniordans. Ringdans, linedans, pardans til forskjellige typar musikk. Også nybegynnargrupper. Annakvar onsdag på Eldresenteret kl.11-13. Frå 55 år.

Alf Sagosen

Tlf.: 56 17 09 65

alfsagosen@hotmail.com

Meland Sogelag

Innsamling av lokalhistorisk materiale. Bl.a. fotoinnsamling, gjenstandsamling og lokalhistoriske prosjekt.

Arnt Brakstad

Tlf.: 56 17 83 99
arnt.brakstad@gmail.com  

Meland Sokneråd

Styret for Meland kykjelyd/Meland sokn 
 

  Kari Erikstein Tel. 95435857

Meland Skytterlag

Baneanlegg på Espetveit der det i hovedsak blir skote på 100m og 200m i sommarhalvåret. På 100 m skyt dei yngste frå 10 -17 år, mens senior skyt på 200m.

Om vinteren skyt alle klassar innandørs på 15 m miniatyrskyting. Skyting føregår på elektronisk skiveanvisning. Det er nybegynnarkurs/ rekruttrening tirsdagar kl.18. Her får ein låne utstyr ein treng for å begynne med skyting. Laget er tilslutta Det Frivillige Skyttarvesen (DFS) som er den styrande organisasjonen

Leiar: Knut M. Bjørnestad

Leiar ungdomsutval: Stian Meland

 

Heimeside:

www.dfs/melandskyttarlag.no

Melandsrevyen

Revy og teatergruppe

Steinar Erstad

Tlf.: 982 86 474

melandsrevyen@gmail.com st.ersta@gmail.com

Melandsbygda Vel

Velforeningsarbeid

Ørjan Erstad

Tlf.: 982 84 842

Lars Ottar Sagstad

Tlf.: 948 02 882

Mental Helse Meland

Frivillig organisasjon

Leiar: Aslaug Haugland
aslaug_brakstad@hotmail.com  

Midtre Holsnøy grunneigarlag

 Interessorganisasjon

 Bjarte Skintveit

Mjukebakkane Velforening

Velforeingsarbeid  

 Baste Tveito

 Mjåtveitelvens venner

 Interesseorganisasjon

 Frode Tufte

Moldekleivmarka Vel

Velforeningsarbeid

Roger Børve Olsen

Tlf.: 412 45 672

rbo_82@hotmail.com

Mongsedalen Velforening

Velforeningsarbeid for bustadfeltet.

Rune A. Brakstad

rune.brakstad@bkkfiber.no

Musikkens Venner

 

Leiar: Einar Vatne

einar.vatne@gmail.com

Myrtveit Bygdehus

 

Leiar: Rune Gripsgård

 

Møteplassen ungdom

Treffstad for ungdom frå ungdomskulealder og oppover kvar tysdag rett etter skuletid  

Evelyn Sylta Tlf: 48009347 

Nordhordland Dykkerklubb

 

Leiar: Rune Løvoll

Nordhordland.dykkerklubb@gmail.com

Nordhordland fotoklubb

 

 Steinar Kåre Dale

s-k-da@online.no

Nordhordland Husflidlag

 

Aud Marit Halland

Nordhordland Indremisjon

Koordineringsorgan for barne og ungdomslag/ foreningar som er innmeldt hos oss – i heile nordhordland

Glenn Nord-Varhaug

 

Heimeside:

www.imf.no/nordhordland http://www.nordhordlandsbua.no/

Nordhordland MC Ravn

Natteravn i Nordhordland

nordhordlandmc@natteravn.no

Heimeside:
www.facebook.com

Nordhordland Padleklubb

Turpadling med havkajakk, kajakk-polo, leik og moro med kajakk og kursing. Medlemar disponerer klubben sine kajakker m/utstyr under klubbaktivitetar og kan elles på visse vilkår leige kajakk av klubben. Vårt motto er: ”Padleglede for alle”

Leiar: Kristin Sommerschild
Tlf.: 902 96 805

”Integreringsminister”: Audun Håland
Tlf.: 970 33 236

 

Kasserar: Randi Kjosås Håtuft

 

Heimeside:
http://www.nhpadling.no/

 

I tillegg er me å finna på facebook

Nordhordland Røde Kors

 

leder@nhrk.no 

post@nhrk.no

Heimeside:
www.nhrk.no

Nordhordland Seilforening

Foreninga skal fremja segling som friluftsaktivitet og sport i Nordhordland. Laget er tilslutta Norges idrettsforbund, gjennom Hordaland Idrettskrets. Vi har medlemmer frå heile nordhordland – vel 100 medlemmer. 37 seglbåtar er tilslutta foreninga. Foreninga arrangerar ein del klubbreggataer m.a. Høststormseilasen som inngår i Hordaland seilkrets Hordacup. Laget har også 4 optimistjoller som vert brukt til seglkurs for barn. Kursa vert haldne på Litlebergen.

Leiar: Tore Mjåtvedt

leder@nordhordlandseilforening.org

 

Heimeside:

http://www.nordhordlandseilforening.org/

Nordhordland Turlag

Turlag

Øyvor Haldis Larsen. oyvorhl@gmail.com

Heimeside:
www.turistforeningen.no/nordhordland/

Nordre Austebygd Velforening

 Velforeningsarbeid

Rune Lekven Skår

Nordre Holsnøy Idrettslag

Fotball, handball, volleyball vaksne, styrke/spinning rom, kanoutleige og Zumba

Leder: Anne Grete Eide, postboks 29, 5917 Rossland

Heimeside:
www.nordreholsnoy.no

Norkirken Nordhordland

Løvegjengen: Søndagsklubb for barn (4 – 12 år) i Meland Aktiv.

B-tween:


Smågrupper i hjemmene for 5-7 klasse.

Uno:


Smågrupper i hjemmene for 8-10 klasse.

Mariann Urdal Henanger

mariann@norkirken-nh.no

 

Heimeside:

www.norkirken-nh.no

Octavia - Meland ungdomskantori

 Jentekor frå 5.klasse

Henritte Fennely Tlf: 91561759

Open møteplass 

 Treffstad for alle på dagtidÅshild Bjørkum Furukawa Tel: 91618719

Orrhøyen Velforening

Velforeningsarbeid

Formann: Kato Alvær

Tlf.: 930 11 674

Paktarmyrhaugen Vel

Velforening for Paktarmyrhaugen. Dugnad og felles Jonsokfeiring

 

Pinsemenigheten Betel

Kristen kyrkjelyd. Eig kyrkjehuset Betel, Moldekleiv. Gudsteneste kvar søndag.

For barn: Betel Kidz – samling annakvar fredag.

For dei yngste tenåringane – Betel eten Klubb (BTK), samling annakvar fredag.

For ungdom – Ablaze, annakvar fredag

Roald Kleiveland


betel@betel-frekhaug.no 

 

Heimeside:

www.betel-frekhaug.no

www.betelung.no

Pinsemenigheten Betel Kidz

Barneklubb 3-12 år.

 

Aktiviteter og andakt.

Anne-Lene Sundby Flatøy

Tlf. 56 17 86 90

Len-sun@online.no

Heimeside:
www.betel-frekhag.no/ung/betelkidz

 

Puls

Bibelgruppe for ungdom Henriette Bauge Tlf. 46425661

Roseprosjektet

Utdeling av ei rose til alle 80-åringar, 85-åringar og eldre

 Hilda Austagard Tlf: 98422792

Rosslandvåg arbeidsstue

Handverkstad for born og unge mellom 6 – 26 år.

Anne Grete Eide

Tlf.: 56 17 91 70
agr-eide@online.no

Facebook: Rossland Arbeidsstove

Rossland Indremisjon Bedehus

 

Leiar: Asgeir Skurtveit

Rossland skulekorps

Korps / musikk

Hjørdis Margrethe Søderstrøm Søvik Hjertås

Tlf.: 922 46 672
mvhjert@online.no

Nestleder: Øivind Buen 

Sagstad skulekorps

Musikk. Skulekorps

Leiar: Elin Storsæt
Tel: 96627764 elin.storset@gmail.com

Heimeside:
http://www.minskole.no/sagstad velg Sagstad skulekorps i hovedmeny.

Posboks 131, 5906 Frekhaug

Sagstad Yngreslag

 

Leiar: Jørund Brakstad

Senior’s

Arrangement ein kveld  i månaden på Folkehøgskulen med program og servering av mat

Ingvar Hageberg Tlf: 41451855

Skala Brass Band

Brass Band. For medlemmer i alle aldrer.

Hilde Langeland Johansen

Tlf.: 474 83 310

Facebook: Skala Brass Band

Skjelanger Bedehus

Møter, basar o.l.

Aud Schnelle

Tlf.: 468 45 579 / 56 17 51 13

SKRUL

Kristent ungdomslag. Andakt, lovsang, sosialt, spill.

Leiar:

 marius@merkesdal.com

Heimeside:
www.skrul.no

Småbarnstreff

Sonstund for barn med foreldre kvar tysdag.Anne Marit Fosse Dahle Tlf: 93611311 

Songkoret Vågen

Vi er eit songkor som øver kvar mandag på Rossland skule frå 19.30 – 21.30. Dirigenten vår er Kristine Fluge.

Magne Rifsgård

Tlf.: 909 33 772


Stiftelsen Meland Aktiv

 

Dagleg leiar: Trond Egil Soltvedt

Tlf.: 56 17 55 50 / 918 10 910

trond.egil@kvernbit.no

Stiftinga Nordgardsløa

Møter, kurs, aktivitetar, konsertar, utstillingar etc.

Utleige: bryllup, åremålsdagar, konfirmasjon, dåp, kurs etc.

Tor og Siren Ryland

Tlf.: 952 10 460 / 918 10 910

t-ryland@online.no

Strilongane

Barnekor frå 4 år og oppover.

Marianne Sjo Rossland

masro@online.no

Inger Bratshaug

inger_bratshaug@hotmail.com

Team Flatøy 4H

Barne og ungdoms organisasjon

Heimeside:

www.4h.no/hordaland/team-flatoy-4h

Ungdomslaget Framsteg

Fritidsklubb, kino, musikkverkstad

Torhild Vikebø Søderstrøm

Heimeside:
www.ulframsteg.no

Ungdomslaget Solglytt

Arrangerer vår og haustfest, haustbasar, barnekarneval, halloweenparty 5-7 klasse. Utleige og øvingslokale.

Anita Instebø Henanger, Bente Samlanes Sagstad.

Sagstadvegen 228, 5918 Frekhaug

Ungdomslaget Varden

1 søndag kvar månad: ”Hæla i taket” for dei som likar god gamaldags danse- musikk. 1830-2130.

Basar i februar/mars.

Minitek (diskotek) for førskulebarn m føresatte.

Diskotek 1-4 klasse 18 – 19.30

Diskotek 5-7 klasse 1930 – 2100.

Melandsrevyen har framsyningar febr./mars.

Grasdal Herreklubb: Menn frå bygda møtes og spelar kort, brettspel, ser fotballkampar, pratar og høyrer musikk.

Arrangerer diverse kurs – kom gjerne med forslag!

 

Leiar: Siren Grasdal Øvretveit.

Tlf.: 905 62 220

sihenrio@bkkfiber.no

 

Kontaktperson for ungdomsstyret: Benedikte Berge

benedikte97@live.no

 

Utleigeansvarleg:

Rut Dale

Tlf.: 416 85 082

rut-d@hotmail.com

 

Heimeside:

www.facebook.com

Ungdomslaget Von

Ungdomsarbeid. Fritidsklubb, 17.mai arrangement, Kystsogedagane osv.

Åge Skjelvik

Tlf.: 976 86 875

Aage.skjelvik@online.no

Vestbygd all-idrett NLM

Breddeidrett – leik i gymsal

Stein Raunehaug

Tlf.: 913 13 480        

Åsheim Ridning 

 Skole for hest & rytter 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode (Skriv inn koden under i tekstboksen)

kode

Kopirett © 2015 Meland Frivilligsentral

Finn din sentral