LOGG INN

Liste Lag og organisasjonar i Meland

Denne sida vil heile tida bli oppdatert når me får inn informasjon frå dykk.

Meland kommune har eit rikt og levande organisasjonsliv.
Det er organisasjonar som ikkje er med her - me håpar at dei som ikkje finn sin organisasjon i oversikten, gjev oss ei tilbakemelding, slik at dei kan komme med på lista.

Organisasjonane er ført opp alfabetisk. På sikt kjem me også til å dele dei inn i ulike interesseområder.

Tusen takk til alle som har sendt informasjon om sin organisasjon.
 

Navn:

Aktivitet:

Kontakt:

Austbæsa 

HesteskokasterklubbIdrett 

Kjell B. Osland, Tlf.: 977 01 328

kos123@online.no

Austebygda Fritidspark 

Idrett

Morten Røstad

Beitingen Grendalag

Velforeningsarbeid

Leiar: Per Christian Vie
e-post: beitingen.grendalag@gmail.com

Besøkstenesta i
Meland

Sosial/helse 

Meland Frivilligsentral, Tlf. 56 17 10 66

e-post: besokstjenesten@nhrk.no

B-tween 

                

                    

Religiøst/ungdom

Leiar: Mariann Urdal Henanger
mariann@norkirken-nh.no

CISV Nordhordland

Internasjonalt/barn/ungdom

Leiar: Hilde Bognøy Kleivdal.

nordhordland.hl@no.cisv.org

Dalemarka Velforening

Velforeningsarbeid

Christer Martinsen, Dalemarka 95.

Tlf.: 975 10 355

christer.martinsen@hotmail.com

Elvavegen Vel

Velforeningsarbeid

 

Flatøy BygdelagVelforeningsarbeid

 

Flatøy Rock

 Musikk, festival

Vegard Flatøy
vegard@overhaus.no

Fløksand Grendalag

Velforeningsarbeid

Birgit Haugen Pihl

Tlf.: 56 17 88 74

post@floksand.no

Frekhaug Indremisjon

Religiøs organisasjon

Forsamlingsleiar: Arnfinn Norheim

frekhaug.indremisjon@gmail.com

Heimeside:

www.frekhaugindremisjon.no

Frekhaugmarka Vel

Velforeningsarbed

Mabel Johansen

Galtenesvegen 42

Tlf. 911 32 109

mabelj@online.no

Facebook:

www.frekhaugmarkavel.com

Frekhaug Volleyball klubb

 Idrett

Leiar: Rune Glomnes

 

Felix Vokalis

Musikk/kor

Jannicke Wisløff Åsebø Tel 40228694

Gudstjenestelag

Religiøst

kyrkjekontoret: 56 17 14 80

Heiane Vel

Velforeningsarbeid

Morten Røstad

HLF Nordhordland

Helse

Leiar: Rune Eikeland

Holmemarka Velforening

Velforeningsarbeid

Styreleiar: Ann-Magritt Manger

Tlf.: 952 17 205

Holmemarka.velforening@hotmail.com

Holsbergstien Velforening

Velforeningsarbeid

 

Holsnøy Kystlag

Anna/Bevaring av kystkultur

Jegvan Kaarbø Tlf: 911 48 103

Holsnøy, 5917 Rossland

Human-etisk forbund Nordhordland

 Anna

 

Husebøkrinsen Bygdelag

Velforeningsarbeid
 

Leiar: Kåre Skjelanger

Husebø Søndagsskule

Religiøst/barn

Leiar: Olaug S. Bratshaug

Husgrupper


Religiøst/sosialt

Telefon til kyrkjekontoret: 56 17 14 80

E-post: post@melandkyrkja.no 

Huskirken Nordhordland

Religiøst/menighet

Rune Litleskare
rune@huskirken.no

IL Kvernbit

Idrett

Dagleg leiar: Trond Egil Soltvedt


Jonsokgrenda Vel


Velforeningsarbeid

Leiar: Arild Folkedal, Tlf.: 915 40 009

arild@nwp.as

Kongebarna

 Religiøst/barn

Leiar: Mariann Urdal Henanger
mariann@norkirken-nh.no

Kreftforeningen i Nordhordland

Helse/Sosial

susanne.fagerbakke@kreftforeningen.no  

Kystsogedagane i Meland

Arrangerer årlege Kystsogedagar på Holme, siste helga i august.

Konsertar, marknad, utstillingar, kafe, aktivitetar for barn m.m

Åge Skjelvik

Tlf.: 976 86 875

aage.skjelvik@online.no

 

Sjå Ungdomslaget Von.

Kårbøvågen bygdelag

Arrangør av Kårbødagen kvar vår. Fokus på å skape vekst og trivsel i eiga bygd. Medlem av liv og lyst prosjekt som frigjer kommunale midlar til utvikling i bygda.

Leiar: Oddveig  Kårbø

Tlf.: 907 42 515

 

Larm toraderklubb

Vi er ein gjeng musikantar i Larm toraderklubb. Flest toradere men også ein på trekkspel. Øver i Knarvik kvar torsdag. Mulig å gå opplæring på torader.

Cecilie Brandt

Tlf. 986 92 095

 

Gruppeside på Facebook.

Levande Lys

Barnekor for aldergruppa 4-10 år.

Heimeside:

http://www.frekhaugindremisjon.no/

LHL Meland

Interesseorganisasjon for hjerte og lungesjuke.

Har faste møter den første onsdagen kvar månad. Basar, julemiddag.

Astrid Anne Fjeldstad

Tlf.: 958 23 306

lhl.meland@lhl.no  
 

Litlebergen Båtforening

 Båtforening

 Ingvald Bastesen

Lonerenen Velforening

 Velforeningsarbeid

Leiar:
Kåre Øvrehus

e-post: kare.ovrehus@gmail.com    

Løvegjengen

Løvegjengen Meland kyrkje. Søndagsskule under gudstenesta.

Aslaug Cecilie Sæle Miljeteig Tel: 90706146

Heimeside:
www.melandkyrkja.no

Markaveien Vellag

 Velforeningsarbeid

Leiar:
Egil Hestnes

Meieriklubben

Ungdomsklubb med kristent verdigrunnlag, spill, prate, kiosk, fotball og volleyball

Leiar: Børre Hansen

Tlf.: 955 24 790

Meland Bondelag
 Helge Henanger, 91612255, hhena@online.no

Meland Golfklubb

Golf, golfbane

Dagleg leiar: Rune Mjøs

Tlf.: 907 94 703
rune@melandgolf.no

Innspel til klubben:
post@melandgolf.no

Heimeside:
www.melandgolf.no

Meland Helselag

Eldresenteret:


Tirsdagar kl.11: Trim, bingo, opplesing, varm mat, kaffi og kaker. Ein gong i månaden – kåseri eller musikk.

Frisørtilbod for pensjonistar kvar onsdag.

Fotpleie.

Siste torsdag kvar månad kl.18-22: Kulturinnslag, servering, bingo, svingom til trekkspel og gitarmusikk.

 

Småbarnstreff kvar torsdag kl.11-13.

 

Symjing/Basseng: Kvar laurdag kl.09.30-10.30 Nordhordland Folkehøgskule. For alle vaksne medlemmer.

Leiar: Olaug Tveit

Tlf.: 468 18 244

olautvei@online.no

 

Eldresenteret: Klar Mongstad

Tlf. 416 91696 / 56 17 91 41

 

Frisørtilbod: Anne Bergum Molvik

Tlf.: 976 01 630

Fotpleie: Margrethe Hellestvedt

Tlf.: 56 17 73 11 / 917 45 181

 

Siste torsdag kvar månad: Johannes H. Fosse

Tlf.: 56 17 81 38 / 909 94 416

johshfosse@yahoo.no

 

Småbarnstreff:

 

 

Symjing: Inglaug Remme

Tlf.: 926 80 546

Meland Idrettsråd

 

 Bjørn Tore Hesjedal

 Meland Kyrkjeutval

Eit utval som jobbar fram mot ei ny kyrkje i Meland kommune

Kjersti Mestad tlf: 95855028 

Meland Motorsportklubb

Motorcross. Barn og ungdom

Morten Austegard

mortenaustegaard@hotmail.com

 

Gruppe på facebook.

Meland Musikklag

Janitsjarkorps

Monica-Else Vikan

Heimeside:
http://www.meland-musikklag.no/

Meland Pensjonistkor

Meland Pensjonistkor har øving annakvar tirsdag kl.1330-1430 på Eldresenteret på Frekhaug.

Dirigent: Gunnar Furubotten

Magne Rifsgård, Tlf.: 909 33 772

Gunnar Furubotten, Tlf.: 917 36 277

Meland Revmatikerlag

Meland Revmatikerlag skal tilby aktiviteter som skal bidra til økt livskvalitet for personer med revmatiske lidingar og deira næraste.

Laget arrangerer teater- og konsert turar for medlemene. Dette vert planlagt og kunngjort på møta og på nettsida vår.

Laget møtes omlag 9 gonger i året, tysdagar på Meland Eldresenter. Dato finnast på våre internettsider. Familiemedlemer og vener er også hjarteleg velkomne.

Laget arrangerer kurs, gje oss eit tips på meland.ho@revmatiker.org - også om du ikkje er medlem.

Laget ønskjer nye medlemer velkomne.

Lokallagsleiar: Anne Britt Skår Hopland
Mobil: 988 92 554
e-post: meland.ho@revmatiker.org 

Nettside:
Meland revmatikerlag
meland.ho@revmatiker.org

Meland ride og kjøre klubb

 

Leiar: Silje Bratland

kaarboehestesenter@yahoo.no  

Meland Seniordans

Seniordans. Ringdans, linedans, pardans til forskjellige typar musikk. Også nybegynnargrupper. Annakvar onsdag på Eldresenteret kl.11-13. Frå 55 år.

Alf Sagosen

Tlf.: 56 17 09 65

alfsagosen@hotmail.com

Meland Sogelag

Innsamling av lokalhistorisk materiale. Bl.a. fotoinnsamling, gjenstandsamling og lokalhistoriske prosjekt.

Arnt Brakstad

Tlf.: 56 17 83 99
arnt.brakstad@gmail.com  

Meland Sokneråd

Styret for Meland kykjelyd/Meland sokn 
 

  Kari Erikstein Tel. 95435857

Meland Skytterlag

Baneanlegg på Espetveit der det i hovedsak blir skote på 100m og 200m i sommarhalvåret. På 100 m skyt dei yngste frå 10 -17 år, mens senior skyt på 200m.

Om vinteren skyt alle klassar innandørs på 15 m miniatyrskyting. Skyting føregår på elektronisk skiveanvisning. Det er nybegynnarkurs/ rekruttrening tirsdagar kl.18. Her får ein låne utstyr ein treng for å begynne med skyting. Laget er tilslutta Det Frivillige Skyttarvesen (DFS) som er den styrande organisasjonen

Leiar: Knut M. Bjørnestad

Leiar ungdomsutval: Stian Meland

Heimeside: www.dfs/melandskyttarlag.no

Melandsrevyen

Revy og teatergruppe

Steinar Erstad, Tlf.: 982 86 474

melandsrevyen@gmail.com

Melandsbygda Vel

Velforeningsarbeid

Ørjan Erstad Tlf.: 982 84 842

Lars Ottar Sagstad, Tlf.: 948 02 882

Mental Helse Meland

Frivillig organisasjon

Leiar: Aslaug Haugland
aslaug_brakstad@hotmail.com  

Midtre Holsnøy grunneigarlag

 Interessorganisasjon

Bjarte Skintveit

Mjukebakkane Velforening

Velforeingsarbeid  

Baste Tveito

 Mjåtveitelvens venner

 Interesseorganisasjon

Frode Tufte

Moldekleivmarka Vel

Velforeningsarbeid

Roger Børve Olsen, Tlf.: 412 45 672

rbo_82@hotmail.com

Mongsedalen Velforening

Velforeningsarbeid for bustadfeltet.

Rune A. Brakstad
rune.brakstad@bkkfiber.no

Musikkens Venner

 

Leiar: Einar Vatne
einar.vatne@gmail.com

Myrtveit Bygdehus

 

Leiar: Rune Gripsgård

Møteplassen ungdom

Treffstad for ungdom frå ungdomskulealder og oppover kvar tysdag rett etter skuletid  

Evelyn Sylta Tlf: 48009347 

Nordhordland Dykkerklubb

 

Leiar: Rune Løvoll
Nordhordland.dykkerklubb@gmail.com

Nordhordland fotoklubb

 

Steinar Kåre Dale
s-k-da@online.no

Nordhordland Husflidlag

 

Aud Marit Halland

Nordhordland Indremisjon

Koordineringsorgan for barne og ungdomslag/ foreningar som er innmeldt hos oss – i heile nordhordland

Glenn Nord-Varhaug

Heimeside: Nordhordland Indremisjon

Nordhordland MC Ravn

Natteravn i Nordhordland

e-post: nordhordlandmc@natteravn.no

Facebook: www.facebook.com

Nordhordland Padleklubb

Turpadling med havkajakk, kajakk-polo, leik og moro med kajakk og kursing. Medlemar disponerer klubben sine kajakker m/utstyr under klubbaktivitetar og kan elles på visse vilkår leige kajakk av klubben. Vårt motto er: ”Padleglede for alle”

Leiar: Kristin Sommerschild
Tlf.: 902 96 805

”Integreringsminister”: Audun Håland
Tlf.: 970 33 236

Kasserar: Randi Kjosås Håtuft

Heimeside: http://www.nhpadling.no/

 Facebook: Nordhordland padleklubb

Nordhordland Røde Kors

 

leder@nhrk.no, post@nhrk.no

Heimeside:www.nhrk.no

Nordhordland Seilforening

Foreninga skal fremja segling som friluftsaktivitet og sport i Nordhordland. Laget er tilslutta Norges idrettsforbund, gjennom Hordaland Idrettskrets. Vi har medlemmer frå heile nordhordland – vel 100 medlemmer. 37 seglbåtar er tilslutta foreninga. Foreninga arrangerar ein del klubbreggataer m.a. Høststormseilasen som inngår i Hordaland seilkrets Hordacup. Laget har også 4 optimistjoller som vert brukt til seglkurs for barn. Kursa vert haldne på Litlebergen.

Leiar: Tore Mjåtvedt

leder@nordhordlandseilforening.org

Heimeside:

http://www.nordhordlandseilforening.org/

Nordhordland Turlag

Turlag

Øyvor Haldis Larsen: oyvorhl@gmail.com

Heimeside:
www.turistforeningen.no/nordhordland/

Nordre Austebygd Velforening

 Velforeningsarbeid

Rune Lekven Skår

Nordre Holsnøy Idrettslag

Fotball, handball, volleyball vaksne, styrke/spinning rom, kanoutleige og Zumba

Leder: Anne Grete Eide,
postboks 29, 5917 Rossland
Heimeside: www.nordreholsnoy.no

Norkirken Nordhordland

Løvegjengen: Søndagsklubb for barn (4 – 12 år) i Meland Aktiv.

B-tween: Smågrupper i hjemmene for 5-7 klasse.

Uno: Smågrupper i hjemmene for 8-10 klasse.

Mariann Urdal Henanger 
mariann@norkirken-nh.no
Heimeside: www.norkirken-nh.no

Octavia - Meland ungdomskantori

Jentekor frå 5.klasse

Henritte Fennely Tlf: 91561759

Open møteplass 

Treffstad for alle på dagtidÅshild Bjørkum Furukawa Tel: 91618719

Orrhøyen Velforening

Velforeningsarbeid

Formann: Kato Alvær, Tlf.: 930 11 674

Paktarmyrhaugen Vel

Velforening for Paktarmyrhaugen. Dugnad og felles Jonsokfeiring

 

Pinsemenigheten Betel

Kristen kyrkjelyd. Eig kyrkjehuset Betel, Moldekleiv. Gudsteneste kvar søndag.

For barn: Betel Kidz – samling annakvar fredag.

For dei yngste tenåringane – Betel eten Klubb (BTK), samling annakvar fredag.

For ungdom – Ablaze, annakvar fredag

Roald Kleiveland, betel@betel-frekhaug.no 

 Heimeside: www.betel-frekhaug.no

www.betelung.no

Pinsemenigheten Betel Kidz

Barneklubb 3-12 år. Aktiviteter og andakt.

Anne-Lene Sundby Flatøy, Tlf. 56 17 86 90, Len-sun@online.no
Heimeside: www.betel-frekhag.no/ung/betelkidz

Puls

Bibelgruppe for ungdom Henriette Bauge Tlf. 46425661

Roseprosjektet

Utdeling av ei rose til alle 80-åringar, 85-åringar og eldre

Hilda Austagard, Tlf: 98422792

Rosslandvåg arbeidsstue

Handverkstad for born og unge mellom 6 – 26 år.

Anne Grete Eide, Tlf.: 56 17 91 70
agr-eide@online.no
Facebook: Rossland Arbeidsstove

Rossland Indremisjon Bedehus

 

Leiar: Asgeir Skurtveit

Rossland skulekorps

Korps / musikk

Hjørdis Margrethe Søderstrøm Søvik Hjertås

Tlf.: 922 46 672
mvhjert@online.no

Nestleder: Øivind Buen 

Sagstad skulekorps

Musikk. Skulekorps

Leiar: Elin Storsæt Tel: 96627764
elin.storset@gmail.com

Heimeside:
http://www.minskole.no/sagstad velg Sagstad skulekorps i hovedmeny.

Posboks 131, 5906 Frekhaug

Sagstad Yngreslag

 

Leiar: Jørund Brakstad

Senior’s

Arrangement ein kveld  i månaden på Folkehøgskulen med program og servering av mat

Ingvar Hageberg Tlf: 41451855

Skala Brass Band

Brass Band. For medlemmer i alle aldrer.

Hilde Langeland Johansen, Tlf.: 474 83 310. Facebook: Skala Brass Band

Skjelanger Bedehus

Møter, basar o.l.

Aud Schnelle

Tlf.: 468 45 579 / 56 17 51 13

SKRUL

Kristent ungdomslag. Andakt, lovsang, sosialt, spill.

Leiar: marius@merkesdal.com

Heimeside:
www.skrul.no

Småbarnstreff

Sonstund for barn med foreldre kvar tysdag.Anne Marit Fosse Dahle
Tlf: 93611311 

Songkoret Vågen

Vi er eit songkor som øver kvar mandag på Rossland skule frå 19.30 – 21.30. Dirigenten vår er Kristine Fluge.

Magne Rifsgård, Tlf.: 909 33 772


Stiftelsen Meland Aktiv

 

Dagleg leiar: Trond Egil Soltvedt

Tlf.: 56 17 55 50 / 918 10 910

trond.egil@kvernbit.no

Stiftinga Nordgardsløa

Anna/Lokaler på Frekhaug/utleige

Tor og Siren Ryland, t-ryland@online.no

Tlf.: 952 10 460 / 918 10 910


Strilongane

Religiøst/barnekor

Marianne Sjo Rosslandmasro@online.no

Team Flatøy 4H

Anna/Barne/ungdomsorganisasjon

Heimeside:

www.4h.no/hordaland/team-flatoy-4h

Ungdomslaget Framsteg

Velforeningsarbeid/ungdomshus

Torhild Vikebø Søderstrøm

Heimeside:
www.ulframsteg.no

Ungdomslaget Solglytt

Velforeningsarbeid/ungdomshus

Anita Instebø Henanger,
Bente Samlanes Sagstad.

Sagstadvegen 228, 5918 Frekhaug

Ungdomslaget Varden

Velforeningsarbeid/ungdomshus

Leiar: Siren Grasdal Øvretveit.

Tlf.: 905 62 220, sihenrio@bkkfiber.no

Ungdomslaget Von

Velforeningsarbeid/ungdomshus

Åge Skjelvik, Tlf.: 976 86 875

Aage.skjelvik@online.no

Vestbygd all-idrett NLM

Idrett

Stein Raunehaug. Tlf.: 913 13 480        

Åsheim Ridning 

Idrett

 


Kopirett © 2015 Meland Frivilligsentral

Finn din sentral