PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Team Flatøy 4H

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

4H-programmet:
Programmet er delt inn i områdene:
• Natur
• Kultur
• Samfunn
• Helse

Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:
• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

Formål:

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

4H-løftet

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdier:
• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse

Kontakt

Heimeside: www,4h.no
Gruppe på Facebook (lukket): Team Flatøy 4H