PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meland Idrettsråd

Kven er vi og kva gjer vi?

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunene, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen, og kan også være en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og de kommunale myndigheter.

Blant idrettsrådets viktigste oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter (fordeling av spillemidler), fordele tilskudd til lokale aktivitetsmidler (LAM) og påvirke kommunale tildelinger til idrettslag.

Kontakt

Meland Idrettsråd

v/ Bjørn Tore Hesjedal
Markaveien 2M
5918  FREKHAUG
91170645 / Epost: bjorn.t.hesjedal@gsk.com

Facebookside: Meland Idrettsråd