PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meland Skytterlag

Kven er vi og kva gjer vi?

Meland Skyttarlag blei stifta i 1900 og held i dag til i eige skyttarhus på Espetveit. I sommarhalvåret  trenar medlemmene utandørs. Der har vi 100 meter og 200 metersbane. På 100 meteren skyt medlemmene som er under 18 år, medan dei andre trenar på 200 meteren. Skyting føregår på elektronisk skiveanvisning. På 100 m har vi 7 elektroniske skiver, medan vi har 10 elektroniske skiver på 200 M. 
Om vinteren skyt alle klassar innandørs på 15 m innandørs skytebane med 7 elektroniske skiver.

Meland skyttarlag ønsker unge og gamle velkommen.

Aktivitetar

Det er nybegynnarkurs/rekruttrening tirsdagar kl.18. Her får ein låne utstyr ein treng for å begynne med skyting.
På tirsdager kl 18.00 arrangerar felles trening for rekruttskyttarar under 18 år, mens seniorane har felles trening torsdager kl 18.00.
På torsdager er det også anledning for jegere å trene på 200 meteren. 
Oppskyting til jegerprøven arrangeres på sensommeren.

Kontakt

Laget er tilslutta Det Frivillige Skyttarvesen (DFS) som er den styrande organisasjonen.
Leiar: Knut M. Bjørnestad. Leiar ungdomsutval: Stian Meland
Heimeside: Meland Skytterlag

Utleige

Klubbhuset leiges ut til bursdager, konfirmasjoner ol.

Vegbeskrivelse

På Flatøy må ein ta av mot Holsnøy. Kjør over broen som går til Holsnøy. I det broen er ferdig, kjem du til eit kryss. Ta til høgre i dette krysset (mot Odland). Kjør ca 100 m. Der deler veien seg igjen og ein svinger igjen til høgre (mot Odland). Følg denne veien i ca 3,4 Km. Ta så til høgre mot Odland. Følg veien i ca 1,6 Km. Sving så til venstre i kryss. Her er det skiltet Skytebane. Følg veien i ca 600 m. Ta så til venstre inn på grusvei og ein er framme.