PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hordaland Bondelag

Kven er vi og kva gjer vi?

Nærmere 62.000 medlemmer i Norges Bondelag gir gode mangfoldige matopplevelser, skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn, gjør landet vakkert og fornyer verdiskapningen på gården.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med nærmere 62.000 medlemmer, om lag 530 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.


Kontakt

Nettside: Bondelager/Hordaland

Leiar Meland Bondelag, Helge Henanger, 91612255, hhena@online.no

Facebook (nasjonalt), Bondelaget