PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kyst-sogedagane i MelandKystsogedane.jpg

©Tore Landsvik 

Kven er vi og kva gjer vi?

Kystsogevekene er eit samarbeid mellom 22 kystkommunar i Hordaland og Gulen og Hordaland Fylkeskommune. Bak dei ulike tiltaka står ei stor gruppe lokale eldsjeler som er stolte av eigenart og tradisjonar.

Stiftinga Kystsogevekene organiserer Kystsogevekene. Stiftinga er ei ikkje næringsdrivande stifting, med føremål å stimulere og virke som pådrivar og fagleg instans for utvikling av kystkulturtilbod og koordinering av årlege kystsogeveker i Hordaland og Gulen. Kystsogevekene finn stad i august og september kvart år.

Fem veker, 22 kommunar, nær 200 ulike arrangement!

Who are we and what do we do?

The Coastal Saga Weeks is said to be the largest Coastal Cultural Gathering in Norway, consisting of app. 200 different events, and have close to 50 000 visitors each year.

Kystsogevekene is a cooperation between 22 coastal community councils/municipalities in Hordaland and Gulen, Hordaland fylkeskommune (Hordaland County Municipality) and Hordaland Reiseliv. Behind the organizing of the different events, one finds a huge number of enthusiasts - sincerely proud of their heritage and character.

The Kystsogevekene Foundation is the organizer of Kystsogevekene of "the Coastal Saga Weeks". The Foundation is a non-commercial institution whose objective is to stimulate, operate as a mediator and developing enthusiasm, operate as a professional guide in coast cultural development and coordination of the Annual Kystsogevekene in Hordaland and Gulen. 

Kontakt

Sjå nettsider: Kystsogedagane/Meland
Facebookside: Kystsogedagane Holmeknappen

Kontaktinformasjon:
Stiftinga Kystsogevekene
Agnes Mowinckelsgt. 6
Postboks 7900
5020 Bergen

Ta gjerne kontakt med dagleg leiar Kjell Magnus Økland , tel. 95 04 67 39