PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pinsemenigheten Betel

Kven er vi og kva gjer vi?

 

Praktiserer eit ope gudstenestefellesskap der alle som vil vera med, er hjarteleg velkomne. Hovudsamlinga er søndag kl. 11 eller kl. 19.00.
Har tilbod for born (Betel Kidz) og ten-klubb (BTK) med hobbyaktivitetar for dei frå 6. til 10. klasse.
Dei siste åra har ein også hatt bibelgruppe og eigne samlingar for ungdom (JC).
Driv misjonsarbeid gjennom støtte til arbeid i Afrika og Israel.
Betel Fjernadopsjon underheld og hjelper fattige born og barneheimsborn i India.
Driv Radio PR i lag med dei andre pinsemenighetene i Nordhordland.
Menigheten er registrert hjå fylkesmannen, har vigselsrett og tek seg av gravferder.

 

Kontakt