PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frekhaug Soul Children

Frekhaug Soul Children er eit kor som er knytta til den nasjonale Soul Children - bevegelsen, og er slutta til Acta (Normisjon) og Frekhaug Indremisjon. Koret øver annakvar onsdag frå 18.30 - 20.00 på Frekhaug bedehus. Aldersgransa er frå 5.klasse og oppover.
Frekhaug Soul Children byggjer på tre grunnsteiner: trua på Jesus, sang og musikk, og sosialt fellesskap. På øvingane har vi sang og øving, ein sosial aktivitet, ein enkel andakt eller gjennomgong av innhaldet i sangtekstane. Vi opptrer ca 5 - 7 gonger i året, og vi deltek på større korarrangement (felleskonsertar, festivalar o.l.)
For meir informasjon sjå vår facebookside: www.facebook.com/frekhaugsoulchildren/ eller kontakt oss via epost.
Beate Lavik: beate@lavik.com eller Stian Lavik: stian@lavik.com