PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ønsker frivillig

Målgruppe

Alle innbyggjarane som ønskjer den hjelp som frivillige via Frivilligsentralen kan tilby.

Taushetsplikt

Alle dei frivillige er underlagt taushetsplikt.

Kven er dei frivillige?

Dei frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn. Besøksvener må være over 18 år.

Aktivitetar

Eksempel på aktivitetar med frivillige kan vera:

  • Turven
  • Å gå på kino/teater eller lignande med nokon
  • Besøksven
  • Underhaldning på institusjonar el.l.
  • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignande.
  • Lære data / datahjelp
  • Og mykje meir

Garanti

Sidan alle jobbar frivillig kan vi ikkje garantere at alle får den hjelpa dei ber om, men vi garanterar at vi skal gjera så godt vi kan!
Husk at dei frivillige er vanlege menneske som ikkje nødvendigvis har ein kompetanse på det dei skal hjelpe med. Alt utstyr som skal brukast av den frivillige må brukaren sjølv skaffe. Enkelte jobbar som utgjer ein fare for dei frivillige, må vi dessverre sei nei til.