PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meland Revmatikerlag

Kven er vi og kva gjer vi?

Meland Revmatikerlag skal tilby aktiviteter som skal bidra til økt livskvalitet for personer med revmatiske lidingar og deira næraste.
Laget arrangerer teater- og konsert turar for medlemene. Dette vert planlagt og kunngjort på møta og på nettsida vår. I tillegg til årsmøte og basar, har laget 6-9 medlemsmøter i året, inklusive sommermøte, julemiddag og basar. Det vert arrangert felles tur til teater, kino eller show. 
Laget møtes omlag 9 gonger i året, tysdagar på Meland Eldresenter. Dato finnast på våre internettsider. Familiemedlemer og vener er også hjarteleg velkomne. Vi arrangerer kurs, gje oss eit tips på meland.ho@revmatiker.org - også om du ikkje er medlem.

Laget ønskjer nye medlemer velkomne.
Laget vart stifta 25. september 1991 og har i dag 57 medlem i alle aldre. 

Kontakt

Lokallagsleiar: Anne Britt Skår Hopland
Mobil: 988 92 554, e-post: meland.ho@revmatiker.org 

Nettside:Meland Revmatikerlag

meland.ho@revmatiker.org