PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vel-, grenda og ungdomslag

I margen til venstre ser du alle lag og organisasjoner i Meland som jobbar i lokale grender og burettslag o.l. med aktivitetar, dugnader og sosiale møtepunkt for medlemane. 
Ta kontakt om det er noko som mangler eller om du har lyst å starte noko.kart-stort.jpg
Grenda- og Vellag

Grendalag og vellag er organisasjoner som er geografisk knytta til dømes til ei grend eller eit buligfelt. Dei jobber for å skapa trivsel i området og for fellesinteresser - til dømes å tilretteleggja for leikeplassar, badeplassar, organisera dugander og så vidare. Dei arrangerer og sosiale treffplassar, og i noken tilfelle har dei eit hus/lokale som kan nyttast. Laga er demokratiske, drifta av frivillige, og har eit styre. Dei fleste er medlemmar frivilligregisteret. 

Vellagene er gjerne organisert i Velforbundet: www.velnett.no
"Velbevegelsen - Medvirkning i praksis
En velforening er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor et avgrenset boområde, for eksempel et bygge-felt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område.
Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor."

For meir informasjon om velforening les her.

Ungdomslag

Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896, og er ein kulturorganisasjon med omlag 14.000 medlemmer i nær 400 lokallag over heile landet. Føremålet til organisasjonen er å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar. 
Les meir på heimesidene www.ungdomslag.no